Forbrukslån eller Privatlån – Guide

Det dukker stadig opp ulike grunner til at folk har et akutt behov for penger. Vaskemaskinen din kan plutselig gå i stykker. Du blir invitert til et bryllup i Mauritius. Restskatten ble betydelig høyere enn hva du hadde regnet med. Huset ditt brenner ned og eiendelene må erstattes. Det finnes ufattelig mange uheldige episoder som kan sette privatøkonomien din i fare.

I noen av tilfellene vil man kunne justere litt på utgiftene sine for å dekke alle kostnader. Men det er ikke alle som har en god lønn eller oppsparte midler. Da blir man ofte nødt til å ta opp et lån.

Tilgjengelige lån for privatpersoner

Det finnes primært to typer lån som tilfører frisk kapital. Du kan enten søke om penger fra banken – eller du kan spørre noen du kjenner.

Vår anbefaling: Les guiden hos tinnbank.no før du søker om forbrukslån.

Finansiering som privatperson

Et privatlån defineres som et lån mellom to privatpersoner. Alt av eventuelle kostnader og renter bestemmes av en avtale som inngås mellom partene. Det finnes ingen lovbestemmelser som direkte regulerer slike lån.

Mange privatlån inngås uten skriftlig kontrakt. I følge norsk lov er muntlige avtaler like bindende som skriftlige. Allikevel anbefales det sterkt at man dokumenterer større privatlån for å unngå ubehagelige situasjoner eller juridiske tvister.

Til rent forbruk

Det andre alternativet er forbrukslån. Dette lånet kjennetegnes ved flere faktorer. For det første gis det kun til privatpersoner. Bedrifter kan i utgangspunktet ikke søke om forbrukslån. For det andre står du fritt til å velge hvor mye penger du ønsker å låne. I Norge er det ikke normalt at man kan låne mer enn 500,000 kroner hos én bank. Skal vi tro www.anbefalte-forbrukslan.blogspot.com er det heller ikke lov å betale tilbake pengene over mer enn 5 år.

Det vil være meget effektivt å sette disse to lånene opp mot hverandre. Her har vi dratt frem de positive sidene ved hvert lån, og det er opp til deg som låntaker å finne ut hva som passer din økonomi:

Fordelen med å låne penger av en bekjent

– Det finnes ikke (nødvendigvis) noe tak eller nedre grense på hvor mye du kan låne.

Dette betyr at du i prinsippet kan låne så mye du har lyst til. Norske banker tilbyr ikke lån under 5000 eller over 500,000 kroner.

– Kostnader og renter er ofte fraværende.

De fleste privatlån inngås uten opprettelsesgebyrer og renter. Dette er dog noe partene må forhandle om før transaksjonen utføres.

– Sjansen for et inkassokrav er mindre.

Man skal aldri oppfordre folk til å ikke betale lånene sine. Riktignok kan det hende at man er bakpå med betalingene. Da møter man ofte forståelse hos onkel Ivar. Lindorff eller andre inkassoselskaper vil ikke være like interesserte i unnskyldningene dine.

OBS! Penger kan skape fiender…

Vårt kapitalistiske samfunn er drevet av penger. Derfor er det veldig lett for folk å bli emosjonelt knyttet til det tallet som står på bankkontoen sin. Utrolig mange krangler, høylytte diskusjoner og voldelige kamper har blitt utkjempet på bakgrunn av en diskusjon om økonomi.

I følge Mic.com krangler 48 % av alle par i USA om økonomi. Det er heller ingen hemmelighet at mange voldelige konflikter starter på bakgrunn av en diskusjon om økonomi.

Du kan være redd for at et inkassoselskap skal sette tvangstrekk på lønnskontoen din. Men du bør være enda reddere for å miste vennene dine over et lån.

Forbrukslån har også sine klare fordeler:

– Banken er din kreditor.

Det betyr at du slipper ubehagelige samtaler og unnskyldninger hvis nedbetalingen ikke går som den skal. Misforstå meg rett: banken skal ha pengene sine. Men du slipper i hvert fall ubehaget ved å skuffe en bekjent hvis du mangler penger.

Enkel søknadsprosess og hurtig tilbakemelding.

Det tar ikke mer enn fem minutter å søke forbrukslån på nett. Bankene bruker kun et par dager på å gå gjennom søknaden din.

– Du trenger ikke avsløre hva pengene skal brukes til.

Venner og familiemedlemmer vil ofte være nysgjerrig på finansieringsobjektet. Det er ingen norske banker som vil stille spørsmål til hva forbrukslånet ditt skal gå til.

– Alt det juridiske blir tatt hånd om av banken.

Formulering og opprettelse av kjøpskontrakt er noe banken tar seg av. Alle norske banker er under streng lovregulering fra myndighetene. Det gjør det enklere for deg å søke lån.

Bestemmes av din privatøkonomi

Har du mest lyst til å låne fra en privatperson eller banken? Det er i bunn og grunn et valg du blir nødt til å ta selv.

Husk på at diskusjoner om penger ofte er roten til uvennskap. Privatlån kan riktignok være betydelig billigere enn forbrukslån. I tillegg er det ikke alle nordmenn som har rike onkler, tanter, foreldre eller venner. Da sitter man tross alt igjen med kun et alternativ: forbrukslån.